DRUH ŠKOLENIA/KURZU CENA ZA OSOBU VYDANÝ DOKLAD TERMÍN OPAKOVANIA
KURZ OBSLUHY MOTOROVÝCH A ELEKTRICKÝCH VOZÍKOV  ( LICENCE FORKLIFT )
Kurz obsluhy nízkodvižných vozíkov – I,A,B,C* 70,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov – I,II-A,W1* 95,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov – I,II-A,C,D,W1,* 105,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov – I,II-A,B,C,D,W1* 125,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov – I,II-A,B,C,D,E,W1* Odporúčame na Slovensko! AKCIA! 145,- € 125,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov – I,II-A,B,C,D,E,W1,W2 AKCIA! 185,- €  155,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2,G Odporúčame do zahraničia! AKCIA!  225,- € 190,- €  EU certifikát
Rozšírenie preukazu o ďalšiu triedu alebo druh 50,- € EU certifikát
Opakované školenie obsluhy vysokozdvižných vozíkov 15,- € Potvrdenie 1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy vysokozdvižných vozíkov 25,- € Potvrdenie 1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu, certifikátu  ( len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti ) 0,- € EU certifikát
* Možnosť získať certifikát aj bez vodičského oprávnenia
 ( v cene za kurz je zahrnuté vydanie preukazu, EU certifikátu ) 

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť! Stiahnuť cenník