DRUH ŠKOLENIA/KURZU CENA ZA OSOBU VYDANÝ DOKLAD TERMÍN OPAKOVANIA
KURZ OBSLUHY MOTOROVÝCH A ELEKTRICKÝCH VOZÍKOV  (LICENCE FORKLIFT)
Kurz obsluhy nízkodvižných vozíkov – I,A,B,C* 70,- € EU Preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov – I,II-A,W1* 95,- € EU Preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov – I,II-A,C,D,W1,* 105,- € EU Preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov – I,II-A,B,C,D,W1* 125,- € EU Preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov – I,II-A,B,C,D,E,W1* Odporúčame na Slovensko! AKCIA! 145,- € 125,- € EU Preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov – I,II-A,B,C,D,E,W1,W2 AKCIA! 185,- €  155,- € EU Preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2,G Odporúčame do zahraničia! AKCIA!  225,- € 190,- € EU Preukaz
Rozšírenie preukazu o ďalšiu triedu alebo druh 50,- € EU Preukaz
Opakované školenie obsluhy vysokozdvižných vozíkov 20,- € Potvrdenie 1 x do 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy vysokozdvižných vozíkov 30,- € Potvrdenie 1 x do 5 rokov
Duplikát EU preukazu, (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti) 0,- € EU Preukaz
* Možnosť získať EU preukaz aj bez vodičského oprávnenia
 (v cene za kurz je zahrnuté vydanie EU preukazu a praktické jazdy) 

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť! Stiahnuť cenník